Tilbage

Vaskeri

Her finder du også den elektroniske beboerhåndbog

Bybjerget har 5 vaskerier - du finder dem i kælderen i nr.:

57 - 75 - 85 - 95 - 107 B

En boligafdeling som Bybjerget er et miniaturesamfund, hvor vi er fælles om mange faciliteter. Derfor er det meget vigtigt, at vi har regler - nogen er skrevet ned i ordensreglementet - andre er blot sund fornuft og lidt hensyntagen til hinanden. 
På ejendomskontoret får vi en del klager over lejere, som IKKE bruger sund fornuft og tager hensyn til deres naboer.

I afdelingens ordensreglement står der:

 • Vaskeriets åbningstid er fra kl. 06:00 - kl. 22:00.
 • Tobaksrygning er forbudt.
 • Børn under 16 år må ikke benytte maskinerne.
 • Vaskemaskinen skal rengøres. Lågerne og maskinerne aftørres. Der må ikke benyttes andet vaske- og skyllemiddel den det, der tilsluttet maskinen.
 • Vinduerne skal lukke med begge hasper.
 • Tøm maskinen så snart den et færdig - vasketiden er angivet på displayet.
 • Tørretumblerne er forbeholdt de beboere, der vasker tøj på vaskeriet - vasker du hjemme, må du gerne benytte tumblerne, bare du viser hensyn til dem, der er i gang med at vaske.
 • Tørretumblernes filtre skal renses efter brug.
 • Husk at tømme lommerne inden tøjet lægges ind i maskinen.
 • Køb en vaskepose - den kan med fordel benyttes til vask af bl.a. BH'er mv. Mange skader på vores maskiner skyldes BH bøjler, der sætter sig fast i tromlen.
 • Vask af tøj sker på eget ansvar - afdelingen har ingen forsikring, der dækker ødelagt tøj mv.
 • Er maskinen i uorden, beder vi dig sætte skiltet med "Ude af drift" på maskinen, og kontakte ejendomskontoret i åbningstiden eller lægge en seddel i ejendomskontorets postkasse.
 • Pas god på maskinerne - udgiften til reparationer betales via huslejen!

Af uskrevne regler og sund fornuft kan vi nævne:

 • Det er siden ordensreglementet udgivelse blevet muligt at reservere vaskemaskiner i tidsrummet fra kl. 15:00 - 22:00 - se mere under fanen reservation af vasketid.
 • Rødovre Kommunes hjemmehjælp har fortrinsret til nogen af vaskemaskinerne og 1 tørretumbler tirsdage og torsdage mellem kl. 10-14.
 • Hvis du går hjemme - og har mulighed for at vaske om dagen - så gør det. På den måde kan de lejere, som ikke er hjemme i dagtimerne få mulighed for at benytte vaskeriet om eftermiddagen/aftentimerne.
 • Hvis du går hjemme - så undgå at vaske lørdag og søndag
 • Brug ikke alle maskinerne hvis der er andre der venter - vis hensyn.
 • Brug ikke klorin og farvestoffer i afdelingens vaskemaskiner.