Tilbage

Vaskemaskiner / Opvaskemaskiner

FØR DU SÆTTER MASKINEN OP....

I Bybjerget må du installere din egen vaskemaskine og/eller opvaskemaskine i køkkenet.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsens Stærkstrømsbekendtgørelse er vores badeværelser for små til at der kan tillades installation af vaskemaskiner i badeværelserne.

Ønsker du en vaskemaskine og/eller en opvaskemaskine installeret i sit lejemål, skal du først og fremmest søge tilladelse på ejendomskontoret.

Her udfyldes en ansøgningsformular, og herefter kan du så bestille en VVS-montør og en elektriker til at installere maskinen.

Når man får en vaskemaskine/opvaskemaskine installeret, så skal man sikre sig følgende:

  • Installationen skal ske efter § 35 i "Lov om leje af almene boliger" - se regler for "Råderet"
  • Lejer skal selv betale alle udgifter i forbindelse med arbejdet, og vaskemaskinen/opvaskemaskinen er lejers ejendom. Lejer skal selv betale for reparation og udskiftning.
  • Lejer skal lade en autoriseret gas- og vandmester (VVS-installatør) og el-installatør installere maskinen.
  • Lejer skal sørge for at vaskemaskinen bliver sluttet til en særskilt koldtvandshane med kontraventil, og hanen skal være lukket når maskinen ikke er i brug.
  • Slangeforbindelsen til vand skal lejer omhyggeligt vedligehold, så der ikke opstår vandskader. Boligafdelingen dækker IKKE skader fra sivende vand.
  • Hvis der ikke er afløb i det rum, hvor vaskemaskinen installeres, skal maskinen stå på et vandtæt underlag, såsom en drypbakke, så det er muligt at sporte vand, der strømmer eller siver ud af maskinen. Endvidere skal der montereres en "Waterblock" (vandbrudssikring) på tilslutningsslangen.
  • Når lejer flytter, skal lejer sørge for at reparere eventuelle skader, der ikke bliver dækket af afdelingens kombinerede grundejer- eller bygningsbrandforsikring.
  • Vaskemaskinen/Opvaskemaskinen må ikke genere lejerens naboer.
  • Når vaskemaskinen / opvaskemaskinen er installeret, kontaktes ejendomskontoret med henblik på syn og godkendelse af installationen.
  • Først når installationen er skriftligt godkendt af ejendomskontoret, må maskinen benyttes.

Vi anbefaler kraftigt at sørge for at tegne en indboforsikring i tilfælde af vandskade opstået i forbindelse med vaskemaskine / opvaskemaskine!