Tilbage

Vaskeplads til biler mv

Her finder du også den elektroniske beboerhåndbog

Bybjerget tilbyder deres beboere at få vaske/støvsuget bil mv.

Bemærk, at ejendomskontoret forbeholder sig ret til at have førsteret til at benytte pladsen såfremt vi skulle være der på samme tidspunkt.

Du finder pladsen lige foran containergården (på bagsiden af forretningstorvet).

For at benytte pladsen, skal man have en nøgle, som man får udleveret på ejendomskontoret.

Nøglen koster kr. 50,-, og alt arbejde der udføres er på eget ansvar.

På puslepladsen kan du:

  • Støvsuge bilen - knap nr. 1
  • Vaske bilen med højtryksrenser knap nr. 2 og spand
  • Vandslange – knap nr. 3
  • Fylde luft i dækkene (også til cykler ogbarnevogne) – vi har selvfølgelig også en dæktryksmåler 

Skal du f.eks. støvsuge bilen, trykker du på den grønne knap nr. 1, så kører støvsugeren i 10 min. 

Bliver du færdig før de 10 min. trykker du på den røde knap på nr. 1. 

Samme gør sig gældende med de andre knapper. Dette er lavet for at undgå vandspild mv. 

Når du er færdig med at ordne din bil, beder vi dig selvfølgelig rydde pænt op efterdig, og hænge tingene på plads. 

Benyt affaldsspanden ved siden af skuret.
Følges disse regler ikke, inddrages nøglen!