Tilbage

Affaldshåndtering

Her finder du den elektroniske beboerhåndbog

Sommeren 2016 lukkede de gamle affaldsskakte i opgangene og beboerne skal for fremtiden sortere deres affald og aflevere det i de opstille affaldsøer, der står i bebyggelsen.

Hermed lidt praktisk information omkring affaldssortering:

  • Alle beboere fik ved opstarten udleveret en håndbog med vejledning til sortering af affald fra Rødovre Kommune. Det er vigtigt at beholde den som reference fremover og den skal også returneres ved fraflytning. Har du ikke denne håndbog kan du evt. henvende til Rødovre Kommune.
  • Alle beboere får udleveret en skraldespand og bioposer, der udelukkende må anvendes til madaffald. Almindelige skraldeposer og bioposer udleveres i jeres postkasser ca. 1 gang om måneden.
    Det er meget vigtigt, at du ikke kommer almindelige plastikposer i bioaffaldet!
  • Hver affaldstype er markeret på containertoppene, og i vejledningen kan du se hvad der skal i hvilken affaldsbeholder.
  • Affaldet skal sorteres i affaldsbeholdere til hhv. bioaffald (madaffald), plast, papir, metal & glas, pap og restaffald.
  • Dine papkasser skal tømmes for evt. flamingo og lignende og foldes sammen inden de puttes i papcontainer - så er der nemlig plads til mange flere...
  • Du kan også søge oplysninger på Rødovre Kommunes hjemmeside på disse links:

www.rk.dk/affald/etageboliger

www.rk.dk/affald/submenu/information(denne folder findes på flere sprog)

Kom bare og spørg os hvis du er i tvivl.