Tilbage

Husdyr

Her finder du også den elektroniske beboerhåndbog

Det er ikke tilladt at holde husdyr, dog kan der søges dispensation for 2 katte efter gældende regler.

Kortvarigt besøg af hund er tilladt, dog SKAL ejeren være til stede.

Reglerne for at have kat er:

  • Der kan kun gives tilladelse til maks. 2 katte.
  • Katten/kattene skal registreres hos ejendomskontoret/DAB.
  • Katten/kattene skal være enten øremærket eller chippet.
  • Katten/kattene må ikke færdes fri på afdelingens areal.
  • Katten/kattene må ikke være til gene for de øvrige beboere.
  • Kattegrus skal smides i brændbart affald.
  • Ved misligholdelse af ovenstående betingelser inddrages dispensationen.