Tilbage

Tørrerum

Her finder du også den elektroniske beboerhåndbog

Bybjerget råder over nogle tørrerum i kældrene.

På ejendomskontoret kan du hente en nøgle til tørrerummet. Samtidig skal du selv købe en hængelås som du medbringer på ejendomskontoret, da låsen skal markeres med lejernummer, så man tydeligt kan se hvem der benytter rummet.

TØRRERUMMENE MÅ MAKS. BENYTTES I 2 DØGN

HUSK, at overholde disse tider så andre også har mulighed for at benytte rummet!

OBS: Såfremt man sætter en hængelås på, som ikke har et lejernummer på, vil låsen uden yderligere varsel blive klippet og tøjet bliver fjernet, og kan efterfølgende udleveres ved henvendelse til ejendomskontoret i kontortiden.