Tilbage

Boremaskiner

På ejendomskontoret kan du låne en borehammer, som er velegnet til ejendommens betonvægge. Borehammeren kan lånes gratis i 2 dage. Afleveres den ikke til tiden – vil der blive pålagt et strafgebyr på kr. 100,-. I afdelingens husorden står: "Støjgener: Al unødvendig støj bør undgås. Bruges af slag- og boremaskiner er kun tilladt på hverdage mellem kl. 08:00 og 19:00 samt lørdag mellem 08:00 og 16:00. Ingen brug af slag- og boreværktøjer på søn- og helligdage!"