Tilbage

Spørgsmål og svar

I får mulighed for at stille spørgsmål


Efter beboerorienteringsmødet omdeles Temaavisen til alle beboere, således at materialet kan gennemgås i fred og ro. Temaavisen beskriver helhedsplanens omfang, tegninger og økonomi.
I får mulighed for at stille spørgsmål på mail. 

Herefter samles alle spørgsmål til én samlet besvarelse, som vil blive omdelt til alle beboere.

I øvrigt kan spørgsmål altid sendes til:

2803helhedsplan@dabbolig.dk