Tilbage

Temaavis

I Temaavisen kan du læse om indholdet i helhedsplanen, som I skal stemme om på det ekstraordinære afdelingsmøde

Temaavisen er under udarbejdelse og omdeles til beboerne efter afholdelse af beboerorienteringsmødet.