Tilbage

Helhedsplan for Ullerupvænge

En helhedsplan er en plan for renovering af Ullerupvænge, så bebyggelsen kan fortsætte med at være et dejligt og attraktivt sted at bo i mange år fremover.

Baggrund for helhedsplanen
Der er løbende blevet udført en række bygningsmæssige undersøgelser og tilstandsrapporter.
Undersøgelserne viser, at der i bygningerne er en række grundlæggende byggetekniske udfordringer. 


Undersøgelserne er udført som et led i forberedelserne til en samlet plan for et større renoveringsprojekt i afdelingen, en såkaldt fysisk helhedsplan.


Helhedsplanen har været mange år undervejs. Boligernes bygningsmæssige stand i Ullerupvænge er ikke ret god og der er nogle store udfordringer, både udvendigt og indvendigt.

En helhedsplan skal fremtidssikre afdelingen, så den kan forblive et dejligt sted at bo, ikke blot for jer som nuværende beboere, men også for de fremtidige. Samtidigt sikres det, at I, efter gennemførelsen af helhedsplanen, ikke umiddelbart vil have behov for yderligere større byggesager i en god årrække.

Vi arbejder med processen frem mod en beboerafstemning om helhedsplanen i november 2022.

Du kan læse alt om indholdet i helhedsplanen i Temaavisen - se fanen Temavis.