Tilbage

Kontakt

I kan som beboere altid stille spørgsmål til helhedsplanen ved at kontakte ejendomskontoret.

Spørgsmål mv.
Hvis du har spørgsmål du ønsker besvaret inden beboerorienteringsmødet, er du meget velkommen til at sende dem til ejendomskontoret

Kontaktinfo til ejendomskontoret:
Mail:
hundested@boligafdeling.dk
Tlf. 47 93 90 51. Telefontid: mandag-fredag 8.00-10.00


Genhusning:

DAB's genhusningskonsulenter:          

Mette Danekilde Dyhr

Tlf.:  7732 0045
Mail: genhusning@dabbolig.dk
Træffetid: Bedst på mail. Du kan også lægge en besked hos en kollega, så bliver du ringet op.