Tilbage

Tidsplan og genhusning

Vi orienterer om tidsplaner og genhusning løbende.

Tidsplaner:

Se nederst på denne side

Genhusning:

DAB's genhusningskonsulenter vil afholde genhusningssamtaler. 

Helhedsplanen har ansvaret for, at du bliver genhuset i byggeperioden. Hvis I stemmer ja til helhedsplanen, vil der blive afholdt genhusningssamtaler med alle beboere.

Ved samtalerne taler I med genhusningskonsulenten om jeres ønsker, muligheder 
og rettigheder.