Tilbage

Beboerorienteringsmøde 12.10.2022

Præsentation af projektet for beboerne

På det kommende beboerorienteringsmøde vil helhedsplanens indhold og nærmere udformning blive gennemgået. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rådgiverteamet og repræsentanter fra DAB, herunder DAB's genhusningskonsulent.

Der afholdes:​

Beboerorienteringsmøde
den 12. oktober 2022 kl. 19-20.30
i fælleslokalet i Høje Tøpholm.