Tilbage

Besluttende ekstraordinært afdelingsmøde 09.11.2022 og d. 22 maj 2023

Afstemningen om helhedsplanen gennemføres på det ekstraordinære afdelingsmøde.

Helhedsplanens indhold bliver gennemgået igen som på beboerorienteringsmødet og I kan stille yderligere spørgsmål, inden afstemningen gennemføres.

Der afholdes:
Ekstraordinært afdelingsmøde
den 9. november 2022 kl. 19-20.30
i fælleslokalet i Høje Tøpholm.


Nyt ekstraordinært afdelingsmøde blev afholdt d. 22. maj 2023, se referatet fra møde nederst på siden