Tilbage

Temaavis

En nærmere beskrivelse af renoveringstiltagene, økonomien mv. for helhedsplanen vil blive beskrevet temaavisen.

Vedhæftede temaavis er omdelt, således at I, i ro og mag, kan sætte jer yderligere ind i planen.

Den er tillige uploadet her.