Tilbage

Genhusning

Her vil I kunne tilgå information om genhusning, når den foreligger.

Det er kun de 10 boliger, som skal ombygges til tilgængelighedsboliger, som vil blive genhuset.

Hvis I stemmer ja til helhedsplanen, vil man i god tid blive indkaldt til en genhusningssamtale. Ved denne samtale gennemgås beboerens ønsker mv. og sammen finder beboeren og genhusningskonsulenten den mest optimale og mulige løsning.