Tilbage

Besluttende ekstraordinært afdelingsmøde

Afstemningen om helhedsplanen afholdes på det ekstraordinære afdelingsmøde onsdag d. 7. oktober 2020.


 Invitation med tilmeldingsblanket og ekstraordinær stemmefuldmagt, er omdelt
 

På det ekstraordinære afdelingsmøde afholdt d. 7. oktober blev helhedsplanen for Grønnehaven enstemmigt vedtaget.