Tilbage

Spørgsmål og svar

Afdelingen har godkendt en helhedsplan for modernisering og fremtidssikring af Grønnehaven.

På beboerorienteringsmødet d. 14. september 2020, blev der stillet spørgsmål og her nedenfor finder du en samlet besvarelse af spørgsmålene.