Tilbage

Helhedsplan

Afdelingen har godkendt en helhedsplan for modernisering og fremtidssikring af Grønnehaven.

Grønnehaven helhedsplan omhandler renovering af 52 boliger i afd. Grønnehaven på Skolevej 12, 14 og 16, 2630 Taastrup.
Bebyggelsen består af 3 etageejendomme i 2 etager med kælder.

Byggesagen omhandler i hovedtræk udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tagkonstruktionen, efterisolering af eksisterende gavle. Derudover skal alle badeværelser totalrenoveres med ny ventilation, nye vvs-installationer og sanitet.

Ti af boligerne skal omdannes til tilgængelighedsboliger.

Byggesagen indeholder også landsskabsarbejder i form af parkeringspladser, legeplads, beboerhaver, opholdspladser samt terræn/rampearbejder.