Tilbage

Temaavis

På beboerorienteringsmødet afholdt d. 22. august 2021 blev indholdet i helhedsplanen præsenteret for beboerne i Carlsro. Indholdet fremgår af denne Temaavis, som er blevet omdelt til alle beboere d. 23. august 2021.