Tilbage

Tidsplan og genhusning

En helhedsplan er et omfattende arbejde at gennemføre.

For at minimere gener for beboerne, vil arbejdet blive udført successivt, så der ikke arbejdes på alle blokke samtidig, men der vil sandsynligvis blive behov for genhusning.

Den endelige helhedsplan er endnu ikke på plads. Alt efter hvor meget arbejde der skal udføres i den enkelte bolig, kan det betyde, at beboerne skal genhuses, mens boligen bliver renoveret.

Du kan læse mere om muligheder og rettigheder ved genhusning i Temaavisen.

Omfanget af ombygningerne i ABC rækkehusene betyder, at der ikke er behov for genhusning af beboerne i ABC rækkehusene.
Derfor er genhusning kun aktuelt for beboere i DE rækkehusene og i Langhuset. 

DAB’s genhusningskonsulent kan kontaktes på mail på genhusning@dabbolig.dk. Husk at anføre ”Carlsro” i emnefeltet.