Tilbage

Kontakt

I kan som beboere altid stille spørgsmål til helhedsplanen.

Du kan sende dine spørgsmål til helhedsplanen til 2303helhedsplan@boligafdeling.dk. Se tillige fanen med spørgsmål og svar.

DAB’s genhusningskonsulent kan kontaktes på mail på genhusning@dabbolig.dk. Husk at anføre ”Carlsro” i emnefeltet.