Tilbage

Besluttende ekstraordinært afdelingsmøde d. 5. september 2021

Beboerne forhåndsgodkendte helhedsplanen på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 5. september og sendte dermed helhedsplanen til urafstemning. Ved urafstemningen blev helhedsplanen godkendt.

Rødovre almennyttige Boligselskabs bestyrelse , Rødovre Kommune og Landsbyggefonden havde forhåndsgodkendt projektet med en forventet huslejestigning af hensyn til overholdelse af ansøgningsfrist til støttepuljen som var d. 31.12.2020. 

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde blev afholdt søndag den 5. september kl. 14 i Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425.

Spørgsmål og svar

Der var også mulighed for at indsende spørgsmål  til helhedsplanen pr. mail til:

2303helhedsplan@boligafdeling.dk 

Svarene på alle de indkomne spørgsmål blev udsendt torsdag den 2. september 2021, det vil sige et par dage inden afstemningen søndag den 5. september. Spørgsmål og svar ligger under punktet "spørgsmål og svar"