Tilbage

Helhedsplan

En helhedsplan er en samlet plan over den enkelte boligafdelings behov for renovering og fremtidssikring. En helhedsplan bliver tilpasset den enkelte afdeling, så derfor er helhedsplaner også meget forskellige. En helhedsplan forholder sig til behovet for renovering af boliger, behovet for udvikling af udearealer og adgangsveje, samt behovet for udskiftning af installationer som for eksempel kabler og vandrør. Ved en helhedsplan bliver belåningen støttet af Landsbyggefonden, og det vil derfor være muligt at ”få mere for pengene”, end hvis afdelingen selv skal betale alle omkostningerne ved en helhedsorienteret renovering med ustøttet belåning.

Sønderpark skal renoveres. Helhedsplanen for afdelingen omfatter, at der skal renoveres badeværelser og udskiftes installationer, samtidig med at der skal skabes et bedre indeklima i boligerne ved at etablere ny ventilation, som lever op til nutidens krav. Bygningerne får nye tage, facader, vinduer og indgangspartier. Altanerne skal moderniseres og fra lejlighederne i stueetagen etableres trapper fra altanen til terræn.