Tilbage

Besluttende ekstraordinært afdelingsmøde

På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 25. november 2020 stemte beboerne ja til en helhedsplan for Sønderpark. Du kan læse mere om indholdet og omfanget af helhedsplanen i Temaavisen - se fanen "Temaavis"