Tilbage

Beboerworkshop

I forbindelse med udviklingen af helhedsplanen, har det været vigtigt at vi drager nytte af al den viden, der allerede ligger i afdelingen, dvs. hos beboerne. Beboerne kender dagligdagen og behov.

Der er derfor afholdt 3 beboerworkshops med følgende emner;
Udearealer, altaner og badeværelser. 

På grund af Corona-situationen blev alle 3 workshops afholdt online. Det har til gengæld gjort det muligt at optage møderne og de ligger derfor her:

Workshop I – Udearealer

 

 

Workshop II – Altaner

 

 

Workshop III – Badeværelser