Tilbage

Tidsplan og genhusning

Beboerne i Sønderpark har besluttet at afdelingen skal renoveres, i form af en helhedsplan. En helhedsplan er en samlet plan for boligafdelingens behov for renovering og fremtidssikring.