Tilbage

Tidsplan

Renoveringsarbejderne er startet op og tidsplanen kan følges i de seneste informationsskrivelser og nyhedsbreve fra byggeudvalget og genhusningsafdelingen.

Det tages generelt forbehold for løbende ændringer i den udmeldte tidsplan. 

Beboere vil blive varslet 3 måneder før udflytning og vil blive varslet 1 måned før tilbageflytning.