Tilbage

Genhusningspjece

Vi vil gerne sørge for, at din genhusning bliver så god som mulig. Der er derfor blevet udarbejdet en genhusningspjece som er et redskab til dig, der skal genhuses, den giver dig svar på de oftest stillede spørgsmål.