Tilbage

Teknisk udvalg

Varetager afdelingens interesser på det tekniske område.

Formand: Ken Jørgensen.

Medlemmer: Ken Jørgensen, Bo Zabel, Jens Peter Svendsen, Lasse Amundsen, Kolja Palsgaard.