Tilbage

Byggesag

Boligselskabet Herlev almene Boligselskab gennemfører i et samarbejde med afdeling Højbjerg Vænge en gennemgribende renovering, herunder af baderum og facader m.m.

Etape 1 for blok O, P og R er gennemført.

Etape 2 omfatter i perioden 2021-til 2024 blok A-D og F-N

Beboerne genhuses i byggeperioden.