Sådan skaber du liv i din boligafdeling

Kunne du godt tænke dig, at din boligafdeling blev mere grøn eller fik et stærkere fællesskab? Få inspiration fra andre boligafdelinger her.

Beboerne, beboerdemokraterne og ejendomsfunktionærerne i de DAB-administrerede boligafdelinger gør rigtig meget for at gøre afdelingerne grønnere og skabe stærkere fællesskaber. Her kan du se nogle af de seneste projekter.

Havekasser samler store og små

Ellemarkens havekasseforening er med til at give et fællesskab, som vokser frem på tværs af alder og kultur.
Læs mere

Grønt samlingspunkt i Ammershøj

Beboerne i Bofællesskabet Ammershøj har fået tilskud til et grønt projekt, der fremmer fællesskab. Arbejdskraften leverer beboerne.
Læs mere

Gå-fællesskab i Bøstrupparken

Der var ikke langt fra tanke til handling, da beboer Tina Hellested fik en god idé til at skabe et gå-fællesskab i sin boligafdeling.
Læs mere

Vilde visioner i Trianglen

Beboerne i seniorbofællesskabet har fået etableret en blomstereng og bygget deres eget orangeri, hvor de kan hygge sig med en kop kaffe og god udsigt.
Læs mere

Find mere inspiration her

Her kan du søge emneopdelt og blive inspireret af flere projekter.
Læs mere

Søg midler til dit projekt her

Alle boligselskaber og -afdelinger administreret af DAB kan søge Strategiudvalget om tilskud til grønne og fællesskabsfremmende projekter.
Læs mere