Bæredygtige boligafdelinger

Det er DAB’s ambition at indtænke bæredygtighed i alle beslutningsprocesser.

 

Sammen kan vi gøre en reel forskel for klimaet.

DAB skærper fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I DAB-administrerede boligafdelinger bor der 88.000 mennesker. Og i boligafdelingerne og administrationen arbejder der mere end 800 mennesker. Det er rigtig mange mennesker, der kan stå sammen om at gøre en forskel.

Sammen kan vi især bidrage til at opfylde seks af de 17 verdensmål. Det drejer sig om ’Sundhed og trivsel’, ’Rent vand og sanitet’, ’Bæredygtig energi’, ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’ og ’Partnerskaber for handling'. Læs mere om arbejdet med verdensmålene.

Idéer til grøn omstilling

Boligafdelingen kan blive mere grøn ved at ændre på tekniske installationer eller grønne områder.
Læs mere

Sådan skaber du liv i din boligafdeling

Kunne du godt tænke dig, at din boligafdeling blev mere grøn eller fik et stærkere fællesskab? Få inspiration fra andre boligafdelinger her.
Læs mere

Idéer til grøn drift

Bæredygtige arbejdsgange i boligafdelingen kan give en mere klimavenlig drift.
Læs mere

Sund bolig

Du kan med disse råd få en sundere bolig, mens du tager højde for klima og miljø.
Læs mere

Byg bæredygtigt

Skal der renoveres eller bygges nyt, kan bæredygtighed tænkes ind fra starten.
Læs mere