Selskabsbestyrelse

Ole Beckmann Skourup

Formand

Maria L. Ronild

Næstformand

Carsten B. Alberg

Medlem

Dorte Hjort

Medlem

Karina Kronborg Hansen

Medlem

Kim Grau

Medlem

Lonnie B. Nielsen

Medlem

Palle Haargaard

Medlem

Søren Mortensen

Medlem

Thorben Hansen

Medlem

Tom Hansen

Medlem

Claus Kim Ottosen

Suppleant

Jette F.Lauridsen

Suppleant

Karl-Asger Wulff

Suppleant

Rene Larsen

Suppleant