Tilbage

Selskabslokaler

Vildtbanegård IV råder ikke selv over selskabslokaler

Afdelingsbestyrelserne i afdeling I, II og III har vedtaget, at beboerne i afdeling IV må
leje selskabslokalerne i de respektive afdelinger ligesom de øvrige beboere i
Vildtbanegård. På de andre afdelingers hjemmesider kan man læse om reservation af lokalerne
mm.
Ved begravelser låner man lokalet gratis man skal dog selv sørge for den
efterfølgende rengøring.