Ventetid: fra 5 år og op

Velkommen til Kildemarken

Et aktivt beboerliv i hyggelige omgivelser.

OBS: I forbindelse med at selskabets største afdeling, Sønderpark, skal gennem en større renovering, er ventelisten for hele selskabet suspenderet fra den 1. januar 2021. Dette giver forlængede ventetider for både de interne og eksterne ansøgere på ventelisten, da beboerne skal genhuses i alle afdelinger i boligselskabet. I det omfang, der kommer ledige boliger, som ikke er relevante for genhusningssagen, vil disse blive udlejet på normal vis.

Der er midlertidigt åbnet for ventelisten fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. 

Kildemarken er en charmerende boligafdeling med gule teglsten og hvide facadepartier. De fleste boliger har have eller altan, hvilket giver et hyggeligt liv i afdelingen.

Boligafdelingen har flere legepladser, hvor områdets børn mødes på tværs af alder. Ligeledes er der fælleslokaler med selskabslokale.

Kildemarken kendetegnes ved et meget engageret beboerdemokrati, og der er derfor ofte arrangementer som henvender sig til forskellige beboergrupper.

Skole og børneinstitutioner ligger tæt ved.

Om afdelingen

Energimærke

Alle boligtyper i Kildemarken
Se placering på kort
Vis Vej
Beløbene i kolonnen forbrug er vejledende og kan variere, da de er baseret på tidligere beboeres forbrug.