DAB's ydelser

DAB har en række specialister og produkter, der kan løse mange typer opgaver for boligselskaber og kommuner.

Juridisk afdeling

DAB's jurister tilbyder bistand, rådgivning og løsning af specialiserede juridiske problemstillinger.
Læs mere

Personaleadministration

DAB har gennem årene opbygget stor erfaring i håndtering af personalesager og lønadministration.
Læs mere

Intern service

DAB løser en række af de tids- og ressourcekrævende opgaver, et boligselskab eller en boligafdeling har.
Læs mere

Helhedsplan

Helhedsplaner udarbejdes ved gennemgribende optimering af bygninger og områder i boligafdelinger.
Læs mere

Fremtidssikring

En boligafdeling skal være attraktiv – både for de nuværende og for de kommende beboere.
Læs mere

Boligsociale projekter

DAB prioriterer den boligsociale indsats højt og udfører gerne boligsociale projekter for boligselskaber og boligafdelinger.
Læs mere

Beboerundersøgelser

Beboerundersøgelser kan være nyttige for at kortlægge for eksempel beboernes behov og tilfredshed i boligafdelingen.
Læs mere

Sundhedseftersyn

Sundhedseftersyn sikrer, at boligerne er sunde og i god stand. DAB har gennemført over 70.000 eftersyn af boliger siden 2001.
Læs mere

Bolignet

Bolignet leverer tv- og radiokanaler samt adgang til IP-telefoni og internet til beboerne.
Læs mere

e-Syn

Elektroniske synsprocesser resulterer ofte i både administrative og økonomiske besparelser for boligselskaberne.
Læs mere

Prepare

Prepare er et digitalt værktøj, som kan tilbydes alle medlemmer af boligselskabs- og afdelingsbestyrelser.
Læs mere

sms-service

I en travl hverdag, hvor job, familieliv og fritid skal hænge sammen, kan en håndværkeraftale nemt gå i glemmebogen.
Læs mere

Persondatapolitik

I DAB gør vi os umage for at opbevare og behandle persondata korrekt.
Læs mere