DAB's organisation

DAB udlejer og administrerer boliger for almene boligselskaber og kommuner over hele landet.

Ejes af selskaberne

DAB er et garantiselskab, og kun boligselskaber, der administreres af DAB, kan købe garantbeviser.
Læs mere

DAB's bestyrelse

DAB’s bestyrelse består af elleve beboere fra boligselskaberne samt to borgmestre, to eksterne medlemmer og to medarbejderrepræsentanter.
Læs mere

Ledelsen

DAB's øverste ledelse består af den administrerende direktør, kundedirektøren og økonomidirektøren.
Læs mere

Sådan er DAB organiseret

Her kan du se, hvordan DAB's organisation er opbygget.
Læs mere

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for DAB.
Læs mere

Mål og værdier

DAB har et sæt mål og værdier, som alle medarbejdere skal kende og respektere.
Læs mere

Årsberetning og regnskab

DAB udgiver hvert år en årsberetning og et regnskab.
Læs mere

Udbud

De boligselskaber, DAB administrerer, er såkaldte offentligretlige virksomheder, og derfor skal flere typer af indkøb sendes i udbud.
Læs mere