Tilbage

Helhedsplan for Klosterparken

I afdeling Klosterparken er der godkendt en fysisk helhedsplan, som bl.a. omfatter renovering af klimaskærm, ombygning af køkken og bad samt etablering af tilgængelighedsboliger. Projektet forventes at gå i gang i løbet af sommeren 2024, og tager ca. 3 år. Der er en huslejestigning forbundet med projektet, der varierer afhængig af boligens størrelse, men som er på ca. 30% eks. forbrug. Stigningen indekseres årligt med 1,5%. Ønskes yderligere information kan dette findes på DAB’s hjemmeside.