Stillingsprofiler

DAB ansætter både ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere. Se udvalgte stillingsprofiler i boligselskaberne og i DAB.

Afdelingssekretær

Afdelingssekretæren har blandt andet til opgave at udføre planlægning, forberedelse og opfølgning i forbindelse med mødevirksomhed.
Læs mere

Bestyrelseskonsulent

Bestyrelseskonsulenten har blandt andet til opgave at rådgive beboerdemokrater, være tovholder på projekter og varetage sekretariatsbetjening.
Læs mere

Boligrådgiver

Boligrådgiverne i Servicecentret og Teamudlejning varetager blandt andet betjening af boligsøgende, beboere, beboervalgte og øvrige kunder.
Læs mere

Driftschef

Driftschefen har den overordnede ledelse af ejendomsfunktionærer og varetager blandt andet den daglige drift af bygninger og anlæg.
Læs mere

Ejendomsassistent

Ejendomsassistenten har blandt andet til opgave at renholde og vedligeholde stier, veje og pladser og servicere beboerne.
Læs mere

Økonomikonsulent i administrationsafdeling

Økonomikonsulenten udarbejder blandt andet budgetter, regnskaber og huslejevarslinger.
Læs mere