Vælg typen af dokumenter

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2024
10.04.2024
Regnskab_2800_2022
25.03.2024
2800 Referat fra det konstiuerende bestyrelsesmøde 21. nov 2023
07.12.2023
2800 Referat fra repræsentantskabsmøde 21. november 2023
07.12.2023
2800 Off. referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2023
07.12.2023
2800 Årsregnskab 2022-23
07.12.2023
2800 Dagsorden konstiuerende bestyrelsesmøde 21. nov 2023
15.11.2023
2800 Endelig dagsorden repræsentantskabsmøde 21. november 2023
15.11.2023
2800 Offentlig referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2022 m. bilag
23.10.2023
Gældende udlejningsaftale
04.04.2023
2800 Offentligt referat af selskabsbudgetmøde 15. marts 2023
21.03.2023
2800 Repræsentantskabsmøde 22. november 2022 referat
08.12.2022
2800 Konstituerende bestyrelsesmøde 22. november 2022 Referat
08.12.2022
2800 Konstituerende bestyrelsesmøde 22. november 2022
15.11.2022
2800 Endelig dagsorden Repræsentantskabsmøde 22. november 2022
15.11.2022
2800 Vedtægter revideret 2020
23.02.2022
2800 Offentligt referat fra Selskabsbestyrelsesmøde 16. nov 2021
02.12.2021
2800 Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 16. novemer 2021
02.12.2021
2800 Referat fra repræsentantskabsmøde 16. november 2021
02.12.2021
2821 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2806 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2816 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2805 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2804 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2803 godkendt budget 2021-22
26.03.2021
2800 Referat fra konst. bestyrelsesmøde 17. november 2020
30.12.2020
2800 Referat fra Repræsentantskabsmøde 17. nov 2020
30.12.2020
2800 Off.referat fra bestyrelsesmøde i Hundested 17. nov 2020
30.12.2020
Årsregnskab 2800 2019-2020
30.12.2020
Dagsorden repræsentantskabsmøde 17 nov 2020
12.10.2020
Godkendt budget 2020-2021
10.06.2020
Offentligt Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2020
09.03.2020
Offentlig dagsorden til bestyrelsesmøde 3. marts 2020
21.02.2020
Årsregnskab 2018-2019
25.11.2019
Budget for 2800 2019-2020
25.11.2019
Referat- konstituerende bestyrelsesmøde 19.nov 2019
25.11.2019
Referat - repræsentantskabsmøde 19.nov 2019
25.11.2019
Offt.Referat.bestyrelsesmøde 19. nov 2019
25.11.2019
Referat bestyrelsesmøde 13. marts 2019
17.10.2019
Regnskab 1. juli 2016 - 30.juni 2017
13.08.2018
Regnskab 1. juli 2015 - 30.sep 2016
13.08.2018
Regnskab 01.juli 2014 - 30.juni 2015
13.08.2018
Referat fra bestyrelsesmødet 6. marts 2018
08.03.2018
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 23. nov 2017
29.11.2017
Referat fra repræsentantskabsmøde 23. nov 2017
29.11.2017
Referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2017 - offtentligt
29.11.2017
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 22.nov 2016
17.08.2017
Referat fra repræsentantskabsmøde 22.aug 2016
17.08.2017
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 22.nov. 2016
17.08.2017
Årsregnskab 1. juli 2012 - 30. juni 2013
02.06.2016
Referat ordinært bestyrelsesmøde 8. marts 2016
02.06.2016
Referat fra konstituerende best.møde 26.11.15 til offentliggørelse
04.12.2015
Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 26-11-2015
04.12.2015
Referat fra repræsentantskabsmøde 26.11.15 til offentliggørelse
04.12.2015
Referat ordinært bestyrelsesmøde 12.03.15
13.04.2015
Referat repræsentantskabsmøde 25.11.14
19.01.2015
Referat af ordinært bestyrelsesmøde 25.11.14
19.01.2015
Referat konstituerende best.møde 25.11.14
19.01.2015
24-11-2011 Referat repræsentantskabsmøde
17.07.2014
24-11-2011 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
Referat fra det konstituerendemøde 26.11.2014
17.07.2014
26-11-2013 Referat fra repræsentantskabsmøde
17.07.2014
26-11-2013 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
27-11-2012 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
17.07.2014
27-11-2012 Referat konstituerende selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
27-11-2012 Referat fra repræsentantskabsmøde
17.07.2014
27-11-2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
01-03-2012 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
02-03-2011 Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
17.07.2014
05-09-2013 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
17.07.2014
05-09-2013 Dagsorden ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
07-03-2013 Referat fra selskabsbestyrelsesbudgetmøde
17.07.2014
08-03-2012 Referat selskabsbestyrelsesbudgetmøde
17.07.2014
08-07-2013 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
10-03-2011 Referat fra selskabsbestyrelsesbudgetmøde
17.07.2014
11-03-2014 Referat fra selskabsbestyrelsesbudgetmøde 11.3.2014
17.07.2014
19-01-2011 Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde
17.07.2014
19-01-2011 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
19-01-2011 Referat ekstraordinærtrepræsentanskabsmøde
17.07.2014
19-01-2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
17.07.2014
24-08-2010 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
30.06.2014
16-12-2010 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
30.06.2014
18-11-2010 Referat konstituerende selskabsbestyrelsesmøde
30.06.2014
18-11-2010 Referat repræsentantskabsmøde
30.06.2014
18-11-2010 Referat selskabsbestyrelsesmøde
30.06.2014
11-03-2010 Referat selskabsbestyrelsesbudgetmøde
30.06.2014
06-12-2010 Referat ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde
30.06.2014
Budget 1. juli 2014 - 30. juni 2015
08.04.2014
Vedtaegter
23.01.2012