Hornsherred almennyttige Boligselskab

Adresse:

Ejendomskontoret Nordmandsvænget
Nordmandsvænget 8X
4050 Skibby
Tlf: 47502505
Nordmandsvaenget@boligafdeling.dk

Ring op

Mandag-fredag 9-9.30

 

Kontaktpersoner

Ejendomsmester Henrik Lindgreen Hansen