Tilbage

Parkeringsudvalg

Udvalget udsteder og udformer parkeringslicenser.

Tony Andersen

Randi Pedersen

 

Fremover kan der sendes en mail på parkering@lb1og2.dk

Information om parkering

Din Parkering har pr. 1/11-2019 fået opgaven med at kontrollere vores parkeringspladser.

Følgende regler er blevet besluttet på et tidligere afdelingsmøde:

  • ​Der er fri parkering i 3 timer med korrekt indstillet P-skive.
  • Ingen biler tilladt over 3500 kg.
  • Trailer og campingvogn må maks holde 24 timer.
  • Parkering ud over 3 timer kræver P-tilladelse.
  • Gæstekort kan hentes på ejendomskontoret, eller oprettes digitalt på Din Parkering app.
  • Du skal selv rette henvendelse til Din Parkering på mailadressen lb@dinparkering.dk hvor du oplyser din adresse og vedhæfter et billede af din registreringsattest, med afdækkede kontrolcifre!

med venlig hilsen

Parkerings-udvalget