Blanketter

En del administrative opgaver kræver, at du udfylder en blanket, blandt andet hvis du vil opsige din bolig. Du kan finde dem her.

Opsigelse

Ønsker du at opsige din bolig, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Opsigelse af dødsbo

Skal du på vegne af en afdød opsige en bolig, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Fremleje

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Ophør af fuld fremleje

Har du leje hele din bolig hud, men gør det ikke længere, så skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Delvis fremleje

Delvis fremleje, er når du kun fremlejer en del af din bolig ud. Hvis det er tilfældet, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Ophør af delvis fremleje

Har du lejet en del af din bolig ud, men gør det ikke længere, så skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Feriefremleje

Ønsker du at feriefremleje din bolig, skal du sende en ansøgning.
Læs mere

Bytte bolig

Hvis du ønsker at bytte din bolig med en anden, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Boliggarantibevis

Hvis du ønsker at erhverve et boliggarantibevis, skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Frasigelseserklæring

Frasigelseserklæringen bruges, når et par går fra hinanden, og den ene part skal fraskrives lejekontrakten.
Læs mere

Tilflytningserklæring

Du skal bruge tilflytningserklæringen, hvis din kæreste eller ægtefælle ikke står på lejekontrakten, men ønskes registreret på adressen.
Læs mere

Beboerklage

Hvis du vil klage, skal det ske skriftligt. Her kan du udfylde klageblanket
Læs mere

Klage over forbrugsregnskab

Vil du klage over din dit vand- eller varmeregnskab skal du anvende denne blanket.
Læs mere

Fravalg af tv-pakke (fælles tv-signal)

Du har ret til at fravælge din tv-pakke (fælles tv-signal). Find blanketten her.
Læs mere

Bestyrelsesblanketter

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet er der behov for at kunne tilmelde sig kurser og afregne rejser. Blanketter til dette finder du her.
Læs mere

Boliggarantibevis - Hvidovre

Læs mere

Boliggarantibevis - Vildtbanegård

Læs mere

Boliggarantibevis - Standard

Læs mere

Boliggarantibevis - Rødovre - BS

Læs mere