Tilbage

Værdigrundlag

I Vildtbanegård har afdelingsbestyrelser, ledelse og medarbejdere ønsket, at der udarbejdes et fælles værdigrundlag, der afspejler, hvad der skal lægges vægt på i hverdagen.

Værdigrundlaget er udarbejdet i en proces hvor afdelingsbestyrelser, ledelse og medarbejdere har været inddraget og har bidraget til det opstillede værdigrundlag og forståelsen heraf.

Vildtbanegårds værdigrundlag udtrykker de værdier som beboere (afdelingsbestyrelser), ledelse og medarbejdere ønsker fremmet iforhold til at bo og arbejde i Vildtbanegård. Værdier som vi ønsker at leve og styre efter i hverdagen.

 

De 6 værdier er som følger:

Værdi nr. 1.

Et godt sted at bo
Det betyder at:

 • Der er godt miljø for beboere og ansatte
 • Beboerne respekterer husordenen
 • Lejligheder og udearealer er velholdte
 • Der er gode klubaktivitete

 

Værdi nr. 2.

Velfungerende lejligheder
Det betyder at:

 • Der fokuseres på helheder (mennesker, boliger, miljø)
 • Der til stadighed arbejdes med forbedring og udvikling af lejlighederne
 • Indsatsen udvikles i forhold til det sociale miljø, det ydre miljø og nærmiljøet
 • Der udvikles og tilbydes nye former/typer ydelser
 • Det bliver bedre at være beboer i vores afdelinger

Værdi nr. 3.

Udviklingsorienteret
Det betyder at:

 • Der er personlig engagement og god information
 • folkevalgte i Boligselskabet og ansatte har kendskab til nye regler og love på boligområdet
 • Der tilbydes relevante uddannelser og kurser for folkevalgte i Boligselskabet og ansatte
 • Organisationen er på forkant med udviklingen
 • Folkevalgte i Boligselskabet, ledelse og medarbejdere nytænker og ser fremad

 

Værdi nr. 4.

Godt samarbejde og god kommunikation
Det betyder at:

 • Der er godt og ligeværdigt samarbejde mellem beboere, ansatte ogfolkevalgte i Boligselskabet
 • God og åben information / kommunikation
 • Beboere, ansatte og folkevalgte i Boligselskabet respekterer, støtter og værdsætter hinanden
 • Beboere, ansatte og folkevalgte i Boligselskabet er loyale overfor trufne beslutninger

 

Værdi nr. 5.

Respekt for mennesker og ting
Det betyder at: 

 • Der er forståelse og respekt for hinandens meninger og funktioner
 • Medarbejdere og folkevalgte i Boligselskabet skal ved deres handle-og talemåde inspirere beboere til at vise tilsvarende gensidig respekt og venlighed
 • Der effektueres restriktioner / sanktioner overfor beboere der ikke overholder husordenen
 • Medarbejdere og folkevalgte i Boligselskabet skal respektere hinandens funktioner og arbejde
 • Der er ligeværdig dialog mellem beboere, ansatte og folkevalgte i Boligselskabet
 • Der er godt socialt samvær i og udenfor arbejdstiden
 • Der skal vises respekt for værdier og disses bevarelse

 

Værdi nr. 6.

God planlægning og økonomi
Det betyder at: 

 • Der udarbejdes fornuftige og realistiske budgetter
 • Der er langsigtet planlægning
 • Vedligehold planlægges over en 10 års periode
 • Der er visionær tankegang med hensyn til ideer og forslag vedrørende boligbebyggelsen