Tilbage

Afdelingsbestyrelsen og evt. udvalg

Afdelingskontor

Vejlebrovej 130, 2635 Ishøj (i Oasens bygning i den korte side til venstre set i forhold til hovedindgangen).


Åbningstider

Afdelingskontoret vil være åbent den første onsdag om måneden i tidsrummet kl. 19:00-19:30, hvor der vil være et bestyrelsesmedlem tilstede. I tilfælde dagen er en helligdag, vil der ikke være åbent.


Telefon

Bestyrelsens telefon nummer er 5455 2080 (mobil nummer). Der er telefontid torsdage i tidsrummet kl. 19:00-20:00. I tilfælde dagen er en helligdag, kan man ikke forvente, at opkaldet bliver besvaret. Udenfor telefontiden kan man ikke forvente at opkald besvares - men det vil være muligt at indtale en besked eller sende en sms. Hvis telefonen ikke besvares i telefontiden, så venligst indtal en kort besked med oplysning om navn, tlf. nr. og en kort besked samt evt. ønske om, at vi ringer op.


Mail

vbg3@vildtbanegaard.dk

Formand: Lonnie Nielsen *)

Næstformand: 

Kasserer: Lene Ramvold ***)

Medlem: Patrick Frank

Medlem: Lars Qwist Andersen

Medlem: Stig Grumstrup

Suppleant: Susanne Bjørbæk **)

*) = er medlem af VBG Selskabsbestyrelse

**) = Sekretær

***) = Medlem af repræsentantskabet


Grønt udvalg:

Hanne Schiezewitz
Judith Gjermandsen
Lene Ramvold
Lonnie Nielsen
Ulla Bünger
Jan Steinert - VBG/DAB
Mogens Bundgaard - DAB