Tilbage

Diamanten

Der er et bredt udvalg af klubber i Vildtbanegårds Afdeling II. Se mere om de forskellige klubber, ved at klikke på dem.

Foreningen Diamanten.

Diamanten ønsker, at samle kvinder og piger i et inkluderende fællesskab mål gruppen er fra 16 – 60+ årige. Vi ønsker, at skabe en ramme, hvor der er plads til alle, og hvor vi kan mødes på tværs af kulturer.
Et trygt sted, hvor vi står sammen og støtter hinanden, så ingen behøver føle sig udenfor eller tilsidesat.
Foreningen har valgt, at visionen og værdierne i kommunens medborgerpolitik skal være styrende for vores fællesskab. Vi ønsker at gøre mangfoldigheden til en styrke og en fælles inspiration, samt fremme det interkulturelle fællesskab gennem dialog.

Vi ønsker at være en forening, hvor alle medlemmer har et medansvar for at gøre en indsats, der skaber værdi for andre. Et sted, hvor vi kan opbygge et netværk mellem kvinder, hvor vi er til for hinanden. Vi tror på, at alle mennesker har værdi, og derfor kan bidrage med noget til gavn for fællesskabet.

Udover samtaler og socialt samvær vil foreningen beskæftige sig med forskellige slags aktiviteter. Bl.a. madlavning, syning, lektiehjælp, foredrag, udflugter mv.

Åbningstiderne er i alle ugens dage mellem 17-22. Dog kan det ændres, da det er frivillige der driver foreningen, kan det være svært overholde tidspunkterne.

Diamanten er åben for alle kvindelige beboere i de 4 afdelinger af Vildtbanegård og har lokaler på Gildbrostien 24.