Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er efter persondataloven forpligtet til at beskytte personlige oplysninger, og dine indtastede data bliver kun anvendt til de formål, der er anført nedenfor.

Formålet med at indsamle data er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. Derudover kan der udtrækkes anonymiserede oplysninger til statistiske formål.

Dine oplysninger slettes automatisk 6 måneder efter indsendelse af ansøgning. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Hvis du vil redigere eller fjerne noget, kan du når som helst sende DAB en e-mail.

HR, den rekrutterende leder samt de personer, som deltager i rekrutteringsprocessen, får adgang til dine oplysninger. Hvis du søger et job, hvor det af stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage jobansøgningerne, vil dine personlige data dog blive videregivet til rekrutteringsbureauet.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.