Tilbage

Udbygning af 16 rækkehuse

Beboere i 16 rækkehuse i Nordmandsvænget har i 2020 fået udbygget deres stuer, hvilket har givet boligerne mere lys og flere kvadratmeter. Byggesagen er afsluttet i vinteren 2020.