Tilbage

P-regler

Din Parkering er valgt til at holde opsyn med parkeringspladserne i Lille Birkholm I & II.

Din Parkering har opsat skilte med tydelig angivelse af de betingelser, vores P-pladser er underlagt. Der er tidsbegrænsning på 3 timer med korrekt indstillet P-skive. Er du beboer,  skal du have en parkerings licens, som du selv opretter hos Din Parkering. Gæsteparkering kan enten oprettes på mobil app, eller du kan hente nogle på ejendoms-kontoret.  Bemærk, at på dedikerede invalideparkeringspladser er der krav om invalideskilt, og du skal holde inden for de afmærkede båse. Der er ikke krav om p-licens til knallerter og motorcykler. 

P-pladser er underlagt følgende regler:

  • Trailer og campingvogne - tilladt i MAX 24 timer
  • Parkering i afmærkede båse
  • Biler over 3500 kg. - ej tilladt
  • Parkering over 3 timer kræver p-licens. 

Er ovenstående betingelser ikke overholdt, udsteder Din Parkering en kontrolafgift på pt. kr. 795,-

Ovenstående er trådt  i kraft pr.1/11 - 2019

Observationstid er 10 minutter. Kontrol foretages døgnet rundt alle ugens dage 

Sidste nyt: Bestyrelsen har aftalt med Din Parkering, at ændre i den eksisterende aftale, således at Din Parkering ikke udsteder 2 eller flere kontrolgebyrer inden for 24 timer for samme forseelse til det samme køretøj  

Dette uagtet at skiltningen foreskriver pr. påbegyndt døgn  

Denne aftale gælder kun for Lille Birkholm 1 og 2 og ikke en generel aftale for øvrige områder Din Parkering foretager kontrol i   

 

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen.

parkering@lb1og2.dk