Tilbage

P-regler

"Din Parkering" er valgt til at holde opsyn med parkeringspladserne i Lille Birkholm I & II.

"Din Parkering" har opsat skilte med tydelig angivelse af de betingelser, vores P-pladser er underlagt. Der er tidsbegrænsning på 3 timer med korrekt indstillet P-skive. Er du beboer,  skal du have en parkerings licens, som du selv opretter hos "Din Parkering". Gæsteparkering kan enten oprettes på mobil app, eller du kan hente parkeringsbilletter på ejendomskontoret.  Bemærk, at på særlige invalideparkeringspladser er der krav om invalideskilt, og du skal holde inden for de afmærkede båse. Der er ikke krav om p-licens til knallerter og motorcykler. 

P-pladser er underlagt følgende regler:

  • Trailer og campingvogne - tilladt i MAX 24 timer
  • Parkering i afmærkede båse
  • Biler over 3500 kg. - ej tilladt
  • Parkering over 3 timer kræver p-licens. 

Er ovenstående betingelser ikke overholdt, udsteder "Din Parkering" en kontrolafgift på den, til den tid skiltede afgiftsstørrelse. 

Ovenstående er trådt  i kraft pr.1/11 - 2019

Observationstid er 5 minutter. Kontrol foretages døgnet rundt alle ugens dage 

Sidste nyt: Bestyrelsen har aftalt med Din Parkering, at ændre i den eksisterende aftale, således at "Din Parkering" ikke udsteder 2 eller flere kontrolgebyrer inden for 24 timer for samme forseelse til det samme køretøj  

Dette uagtet at skiltningen foreskriver pr. påbegyndt døgn  

Denne aftale gælder kun for Lille Birkholm 1 og 2 og er ikke en generel aftale for øvrige områder "Din Parkering" foretager kontrol i   

 

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen.

bestyrelse@lb1og2.dk